İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Konya Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
 
RSS

Tatbikatlar

20 Ekim 2016 TAMP-KONYA Tatbikatı Gerçekleştirildi 20 Ekim 2016
foto
Konya İl Afet Müdahale Planında görevleri kurum ve kuruluşların teknik ve kurumsal kapasitelerini artırmak, kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyan sağlamak, birlikte çalışma becerilerinin geliştirilmesi amacıyla Konya İl Afet Müdahale Planı (TAMP Konya)’nın eki olan 26 adet Yerel Düzey Hizmet Grubu Operasyon Planını hazırlamaktan sorumlu kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla 20 EKİM 2016 günü saat.09.00’da gerçekleştirildi.
[Devamı]
Ilgın Şeker Fabrikasında Acil Durum Eğitimi ve Kurtarma Tatbikatı 26 Ağustos 2016
foto
Ilgın Şeker Fabrikasında Afet, Acil Durumlar, Tahliye ve Yangın eğitimi ile Arama Kurtarma tatbikatı gerçekleştirdik. AFAD’ın tanıtımı, afet ve acil durumlara hazırlık, afetlerin oluşu ve etkileri, afet sırasında doğru davranış şekilleri, bulunduğumuz ortamlardaki risklerin önlenmesi, afet sonrası yaşanacaklar, Acil Durum Ekiplerinin görev ve sorumlulukları konularında bilgilendirme yapılmıştır.
[Devamı]
Güvenlik ve Trafik Hizmet Grubu TAMP Masa Başı Tatbikatı Gerçekleştirildi 30 Haziran 2016
foto
Görevleri ;Afet ve acil durum bölgesinde asayişi, can ve mal güvenliğini sağlamak, kamu düzenini bozabilecek, hizmetin yapılışını ve sürdürülmesini engelleyebilecek faaliyetlere mani olmak,kullanılabilir yollarda trafik akışkanlığını sağlamak ve trafiği gerektiği şekilde yönetmek,afet ve acil durum hizmetlerinde kullanıldığı bildirilen araçların (Tanınmasını sağlayacak standardı belirlenmiş logo, işaret vb.) geçiş üstünlüğünü sağlamak,afet ve/veya acil durum bölgesindeki önceden belirlenmiş insanların, bina, kritik tesis ve işyerlerinin, araç ve gereçlerin emniyetini ve güvenliğini sağlamak. (Yiyecek, su, tıbbi vb. malzemeler)Afet ve acil durumun gerçekleştiği bölgede ihtiyaç duyulan güvenlik personelinin araç, gereç vb. ile birlikte bölgeye sevkini sağlamak,afetzedelere yardım malzemesi d...
[Devamı]
Yerel Düzey Altyapı Hizmet Grubu Operasyon Plan Tatbikatı Yapıldı 05 Nisan 2016
foto
05.04.2016 Tarihinde İlbank Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda Yerel Düzey Altyapı Hizmet Grubu Ana Çözüm ve Destek Çözüm ortaklarının Masa Başı Tatbikatı gerçekleştirildi. Afet bölgesinde içmesuyu, kanalizasyon ve arıtma tesislerinin acil onarımlarını yaptırarak en kısa sürede bu hizmetlerin normale dönmesini sağlamaya yönelik koordinasyondan altyapı hizmet gurubu sorumludur.
[Devamı]
TAMP Hizmet Gruplarının Tatbikatları Devam Ediyor. 30 Mart 2016
foto
Afetlerle mücadele afet öncesi risklerin belirlenmesi ve önceden yapılacak hazırlıklar ile bertaraf edilebilir. Ülkemiz; Türkiye Afet Müdahale Planı ile (TAMP) ; afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensiplerini belirlemektedir.
[Devamı]
Deprem Sonrası Konya’ da Enerji Sorunu Başlamadan Bitti. 24 Mart 2016
foto
Afetlerle mücadele afet öncesi risklerin belirlenmesi ve önceden yapılacak hazırlıklar ile bertaraf edilebilir. Bu amaçla hazırlanan Türkiye Afet Müdahale Planının (TAMP) ; afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensiplerini belirlemektir.
[Devamı]
Konya Acil Durumlara Acil Eylem Planıyla Hazır. 23 Mart 2016
foto
23.03.2016 Tarihinde Karayolları 3 Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda İl Müdürümüz Sayın Yıldız TOSUN ve Karayolları 3 Bölge Müdürü Sayın Turgut AYDIN beyin katılımları ile Yerel Düzey Ulaşım Altyapı Hizmet Grubu ile Teknik Destek ve İkmal Hizmet Grubu Ana Çözüm ve Destek Çözüm ortaklarının Masa Başı Tatbikatı gerçekleştirildi.
[Devamı]