İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
KONYA
Konya Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
 

13 Ekim Uluslararası Afetlerin Azaltılması Günü 12 Ekim 2017

13 EKİM ULUSLARARASI AFETLERİN AZALTILMASI GÜNÜ

     Uluslararası Afetlerin Azaltılması Günü risk azaltma ve risk farkındalığı küresel kültürünü destekleme yöntemi olarak, afet önleme, zarar azaltma ve hazırlığı içermektedir ve ilk kez 1989 yılında, BM Genel Kurulu'nun çağrısı ile bu özel gün başlatılmıştır. Daha sonra BM Genel Kurulu'nun kararı ile 2009 dan bu yana her yılın 13 Ekim günü olarak tayin edilmiştir.

      Sendai Çerçevesi, yapılması gereken kritik çalışmaları desteklemek için stratejik hedeflere ve Çerçevenin tam uygulanması yönünde bir yol haritasına sahiptir. Sendai Çerçevesi'nde bulunan 7 hedef, her yıl bir hedefi gerçekleştirmek şeklinde kampanya haline getirilmiş olup, bu yılın hedefi;  "2030 yılına kadar küresel olarak afetlerden etkilenmiş insan sayısını önemli ölçüde azaltmak, 2005-2015 yılına kıyasla 2020-2030 on yılında her 100.000 kişide ortalama küresel rakamı azaltmayı hedeflemektir."

      Bu yılın amacı; koruma, önleme ve afetlerden etkilenmiş insan sayısını azaltmak, özellikle ölüm riskinin, yaralanmanın, hastalıkların, yaşam kaybının, yer değiştirmenin (afet kaynaklı göç) ve afet olaylarından sonra temel hizmetlere erişimin eksikliğinin artması(büyümesi), kadınlar, çocuklar, engelliler ve yaşlıların dâhil edilmesidir. Tüm bunlar göz önüne alınarak afetlerden etkilenme ve yer değiştirme oranını önemli ölçüde azaltarak  "Evim Güvenli Evim” sloganı esas alınmıştır.

     Bu slogandan yola çıkarak; Güvenli yaşam kültürü oluşturulmalı, ülkemizde yaşanabilecek afet konusunda bilgi sahibi olmalı ve gerekli önlemlerimizi almalıyız.

     Güvenli yaşam bilgili ve hazırlıklı olmakla mümkündür.

- Çevremizde oluşabilecek afet riskleri hakkında bilgi sahibi olmalı,

- Yeni yerleşim alanlarını afet riski taşıyan bölgeler dışında kurmalı,

- Tehlike kaynaklarına yakın bir yerde yaşıyorsak, binamızın bu duruma uygun güvenlik seviyesinde inşa edildiğinden emin olmalı,

- Afet ve acil durumlara karşı bir ‘Aile Afet Planı’ hazırlamalı,

- Tüm aile bireylerimizin afet ve acil durumlardaki temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir ‘Afet ve Acil Durum Çantası’ hazırlamalı,

- ‘Zorunlu Deprem Sigortası’ ve gerekli diğer sigortaları yaptırmalı,

- Tüm aile üyelerinin acil durum telefon numaralarını ve bu numaraların nasıl aranması gerektiğini bildiğinden emin olmalı,

- Afete hazırlık eğitimlerinin yanı sıra tamamlayıcı bilgileri içeren ilkyardım, yangın gibi eğitimleri almalı,

- Afet ve acil durumlar sırasındaki doğru davranış şekillerini öğrenmeli ve çocuklarımıza öğretmeliyiz.